Tiếp xúc

Contact us

  • +86-760-22256393
  • [email protected]
  • Văn phòng: No.180, Đường Xinyong,Thị trấn Xiaolan, Trung Sơn.
  • Nhà máy: Đường Yihui 2,Khu công nghiệp Maohui, Thị trấn Henglan, Trung Sơn.
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:
YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

Bản tin

Yêu cầu ngay bây giờ

Theo chúng tôi

YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ