• Nhà
  • Xịt miệng Macaroon
Xịt miệng Macaroon
  • Xịt miệng Macaroon
    Item Soothe & Care Macaroon Oral Spray Specification Romantic Sakura/ Summer Grapefruit/ Double Mints Net weight 105g Flavor Sakura/ Grapefruit/ Double Mints Exp. Ngày 3 years Executive standard GB/T 8372 qualified Direction Spray this product directly on the oral cavity to keep your breath fresh, Xịt nước 1-2 times each time.…
1 Trang 1 của 1
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:
YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

Bản tin

Yêu cầu ngay bây giờ

Theo chúng tôi

YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ